PROMOS sp. z o.o.
tel. 12 683-83-98, 12 683-83-70
ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków

Opracowana metoda stanowi prosty i łatwy sposób recyklingu poużytkowych butelek z PET w kierunku otrzymywania materia-łów kompozytowych. Materiał taki otrzymuje się ze zmielonych butelek oraz kleju. Zmielone butelki z PET w postaci płatków miesza się z lepiszczem i tak otrzymaną kompozycję poddaje się prasowaniu w formach.

Materiał ten wykazuje własności termoizolacyjne, co pozwala na jego wykorzystanie w sposób po-dobny jak ekspandowany polisty-ren, a przy wyjątkowej odporności na ściskanie, przewyższającej ten ostatni, jest idealnym materiałem do docieplania wylewek np. pod-łóg hal przemysłowych.

Wodoodporność i wodoprzesią-kliwość płyt wykonanych z tego kompozytu daje mechanicznie wytrzymały materiał docieplający fundamenty budynków zapewnia-jąc odprowadzenie wód do drena-żu. Materiał ten jest również odporny na korozję atmosfe-ryczną, biologiczną oraz chemi-czną.

Ten nowy sposób podejścia do recyklingu butelek z PET, nie wymagający dokładnej segrega-cji, ich mycia i suszenia, usuwa-nia etykiet i kleju, jest możliwy do wdrożenia bez znaczących nakła-dów finansowych, i pozwala na masowe zagospodarowanie tych uciążliwych odpadów.

Technologia jest atrakcyjna dla posiadaczy dużej ilości darmo-wych odpadów z PET.


SPOSÓB NA RECYKLING BUTELEK Z PET
W KIERUNKU OTRZYMYWANIA UŻYTECZNYCH, EKOLOGICZNYCH
WYROBÓW TERMOIZOLACYJNYCH I DRENAŻOWYCH DLA BUDOWNICTWA

wersja do druku [ PDF ]

Przeznaczenie płyt to między innymi:

a) Ocieplanie domu podpiwniczonego - cokołu i podpiwniczenia
Ocieplenie takie z w/w płyt o grubości 10 cm stanowi zarazem warstwę filtracyjną (płyta drenażowa) umożliwiającą swobodny spływ wody, wzdłuż izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej, ścian piwnic do rur drenarskich. Skuteczność działania termoizolacji winna być wspomagana tradycyjną pionową izolacją przeciwwodną i materiałem filtracyjnym zabezpieczającym przed ewentualnym zamuleniem. Do tej pory stosuje się trudną do wykonania opaskę żwirową wokół domu w połączeniu z żwirową opaską filtracyjną oraz płytami np. Opti-pordrän firmy Fränkische, lub foliami drenażowymi. Ponadto do ocieplenia stosuje się ekstrudowany polistyren, którego właściwości fizyko-mechaniczne są porównywalne z właściwościami IZOPET'u-R ale nie odprowadza on "w dół" wód gruntowych i opadowych.

b) Ocieplanie posadzek posadowionych na gruncie
Płyty układa się na izolacji przeciwwilgociowej (ew. wodoszczelnej) rozłożonej na wylewce z chudego betonu umieszczonej na 15-centymetrowej podsypce z zagęszczonego piasku. Dopuszcza się układanie płyt poniżej izolacji przeciwwodnej, bezpośrednio na zagęszczonym podłożu, gdyż nie podciągają one kapilarnie wilgoci i wykazują znikomą nasiąkliwość. Dzięki temu nie trzeba wykonywać podłoża z płyt betonowych. Można tu mówić o "odwróconym" systemie wykonywania podłogi. Nad płytami typu IZOPET-R umieszcza się warstwę izolacji przeciwwodnej, klejonej na zimno np. masami bitumicznymi.

c) Płyty o podwyższonej wytrzymałości
(a zarazem wyższej gęstości 350-400 kg/m3) mogą być stosowane
do izolacji termicznej mocno obciążonych posadzek przemysłowych
Wykorzystuje się tego rodzaju ocieplenie posadzek w przypadku chłodni składowych, parkingów dachowych, podłóg w magazynach, dla podłoży drogowych i kolejowych - mostów i wiaduktów chroniąc je przed przemarzaniem.

d) Podłoże pod ogrzewanie podłogowe
Odpowiednio formowane płyty typu IZOPET-R mogą być użyte do tego rodzaju ogrzewania zarówno w budynkach mieszkalnych jak i przemysłowych.

e) Izolowanie ścian piwnic i cokołów przed uszkodzeniami mechanicznymi
Płyty można obsypywać bezpośrednio warstwą żwiru, a przede wszystkim ziemi, dzięki temu czas wykonania izolacji ściany piwnicy oraz koszty robocizny i materiałów zostają znacznie zmniejszone.

f) Izolowanie dachów płaskich i tarasów - system dachu odwróconego
Płyty układa się na styk, bezpośrednio na izolacji przeciwwodnej a na nie, bez geowłókniny, ochronno-dociskową warstwę żwiru (uziarnienie 16 32 mm - min. 5 cm grubości) a następnie wykończyć należy pokrycie posypką z drobnego grysu (ok. 3 cm grubości) i jak zwykle w systemie dachu odwróconego płytami chodnikowymi. Możliwe jest wykańczanie np. tarasu w formie dachu zielonego, stosując na płytach tworzywowych odpowiednie warstwy wegetacyjne.

g) Płyty do stabilizacji gruntu na skarpach
Płyty o rozwiniętej powierzchni, podobne do betonowych, stosowanych na tzw. zielone parkingi, zapobiegają "spływaniu" skarp wzdłuż np. poboczy dróg, na wysypiskach odpadów komunalnych.

h) Ekrany dźwiękochłonne
Ze względu na obecność w materiale porów otwartych, możliwe jest jego zastosowanie w, odpornych na korozję biologiczną i atmosferyczną, ekranach dźwiękochłonnych ustawianych przy drogach - autostradach.


dodatkowe informacje: PROMOS Sp. z o.o., ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków
tel. (12) 683 83 70, (12) 683 83 98, fax (12) 683 83 71, e-mail: izopet@promos.com.pl