PROMOS sp. z o.o.
tel. 12 683-83-98, 12 683-83-70
ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków

Opracowana metoda stanowi prosty i łatwy sposób recyklingu poużytkowych butelek z PET w kierunku otrzymywania materia-łów kompozytowych. Materiał taki otrzymuje się ze zmielonych butelek oraz kleju. Zmielone butelki z PET w postaci płatków miesza się z lepiszczem i tak otrzymaną kompozycję poddaje się prasowaniu w formach.

Materiał ten wykazuje własności termoizolacyjne, co pozwala na jego wykorzystanie w sposób po-dobny jak ekspandowany polisty-ren, a przy wyjątkowej odporności na ściskanie, przewyższającej ten ostatni, jest idealnym materiałem do docieplania wylewek np. pod-łóg hal przemysłowych.

Wodoodporność i wodoprzesią-kliwość płyt wykonanych z tego kompozytu daje mechanicznie wytrzymały materiał docieplający fundamenty budynków zapewnia-jąc odprowadzenie wód do drena-żu. Materiał ten jest również odporny na korozję atmosfe-ryczną, biologiczną oraz chemi-czną.

Ten nowy sposób podejścia do recyklingu butelek z PET, nie wymagający dokładnej segrega-cji, ich mycia i suszenia, usuwa-nia etykiet i kleju, jest możliwy do wdrożenia bez znaczących nakła-dów finansowych, i pozwala na masowe zagospodarowanie tych uciążliwych odpadów.

Technologia jest atrakcyjna dla posiadaczy dużej ilości darmo-wych odpadów z PET.


SPOSÓB NA RECYKLING BUTELEK Z PET
W KIERUNKU OTRZYMYWANIA UŻYTECZNYCH, EKOLOGICZNYCH
WYROBÓW TERMOIZOLACYJNYCH I DRENAŻOWYCH DLA BUDOWNICTWA

Rewolucja w budownictwie. Domy i drogi z plastiku.
Dziennik Polski z dnia 12.01.2013

Plastikowe płyty silne jak... beton.
PAP za tvp.info, 12.01.2013

Plastik wytrzymały jak beton.
Tygodnik "ANGORA", nr 4(1180), 27.01.2013

PET-y na Wawelu.
Joanna Jałowiec, dział "Kraków" w gazeta.pl z dnia 03.09.2004

Potrzebne plastikowe butelki na remont Rynku Głównego.
Joanna Jałowiec, dział "Kraków" w gazeta.pl z dnia 26.08.2004

Butelki dla Krakowa.
Dziennik Polski z dnia 23.08.2004

Jego Wysokość PET.
Adam Molenda. dodatek do Dziennika Polskiego z dnia 19.12.2003

PET na budowie - nowa technologia przetwarzania zużytych butelek.
informacja w dziale "Technologie" w serwisie branżowym www.tworzywa.com.pl
z dnia 17.10.2003

Przełom w utylizacji PET ?
informacja w dziale "Aktualności" w serwisie informacyjnym ochrony środowiska www.ekoinfo.pl
z dnia 14.10.2003


dodatkowe informacje: PROMOS Sp. z o.o., ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków
tel. (12) 683 83 70, (12) 683 83 98, fax (12) 683 83 71, e-mail: izopet@promos.com.pl