PROMOS sp. z o.o.
tel. 12 683-83-98, 12 683-83-70
ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków

Opracowana metoda stanowi prosty i łatwy sposób recyklingu poużytkowych butelek z PET w kierunku otrzymywania materia-łów kompozytowych. Materiał taki otrzymuje się ze zmielonych butelek oraz kleju. Zmielone butelki z PET w postaci płatków miesza się z lepiszczem i tak otrzymaną kompozycję poddaje się prasowaniu w formach.

Materiał ten wykazuje własności termoizolacyjne, co pozwala na jego wykorzystanie w sposób po-dobny jak ekspandowany polisty-ren, a przy wyjątkowej odporności na ściskanie, przewyższającej ten ostatni, jest idealnym materiałem do docieplania wylewek np. pod-łóg hal przemysłowych.

Wodoodporność i wodoprzesią-kliwość płyt wykonanych z tego kompozytu daje mechanicznie wytrzymały materiał docieplający fundamenty budynków zapewnia-jąc odprowadzenie wód do drena-żu. Materiał ten jest również odporny na korozję atmosfe-ryczną, biologiczną oraz chemi-czną.

Ten nowy sposób podejścia do recyklingu butelek z PET, nie wymagający dokładnej segrega-cji, ich mycia i suszenia, usuwa-nia etykiet i kleju, jest możliwy do wdrożenia bez znaczących nakła-dów finansowych, i pozwala na masowe zagospodarowanie tych uciążliwych odpadów.

Technologia jest atrakcyjna dla posiadaczy dużej ilości darmo-wych odpadów z PET.


SPOSÓB NA RECYKLING BUTELEK Z PET
W KIERUNKU OTRZYMYWANIA UŻYTECZNYCH, EKOLOGICZNYCH
WYROBÓW TERMOIZOLACYJNYCH I DRENAŻOWYCH DLA BUDOWNICTWA
INNOVATOR MAŁOPOLSKI 2012
Wyróżnienie dla firmy PROMOS sp. z o.o. w konkursie Innovator Małopolski 2012 za technologię produkcji płyt drenażowych IZOPET-R.

ZŁOTY MEDAL
w kategorii Ochrona Środowiska, Ekologia dla Politechniki Krakowskiej przyznany przez Jury 5. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków INNOWACJE 2003 za opracowanie pt.: Simple and easy way of global reprocessing post-consumer PET bottles to ecological, usefull products
w Gdańsku 08-10.10.2003

SREBRNY MEDAL
dla Politechniki Krakowskiej przyznany przez Jury Międzynarodowej Wystawy "Pomysły - Wynalazki - Nowe Produkty IENA '2003" w Norymberdze, 2 listopada 2003

NAGRODA ZESPOŁOWA I STOPNIA
w dziedzinie badań naukowych przyznana przez Rektora Politechniki Krakowskiej
za opracowanie Nowoczesnej technologii recyklingu butelek z poli(tereftalanu etylenu)
Kraków, 30 września 2003

DYPLOM UZNANIA
dla Politechniki Krakowskiej za opracowanie projektu Metoda przerobu zużytych butelek z PET do wyrobów proekologicznych. Przyznany przez Ministra Nauki Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, Warszawa, marzec 2003


dodatkowe informacje: PROMOS Sp. z o.o., ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków
tel. (12) 683 83 70, (12) 683 83 98, fax (12) 683 83 71, e-mail: izopet@promos.com.pl