PROMOS sp. z o.o.
tel. 12 683-83-98, 12 683-83-70
ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków

Opracowana metoda stanowi prosty i łatwy sposób recyklingu poużytkowych butelek z PET w kierunku otrzymywania materia-łów kompozytowych. Materiał taki otrzymuje się ze zmielonych butelek oraz kleju. Zmielone butelki z PET w postaci płatków miesza się z lepiszczem i tak otrzymaną kompozycję poddaje się prasowaniu w formach.

Materiał ten wykazuje własności termoizolacyjne, co pozwala na jego wykorzystanie w sposób po-dobny jak ekspandowany polisty-ren, a przy wyjątkowej odporności na ściskanie, przewyższającej ten ostatni, jest idealnym materiałem do docieplania wylewek np. pod-łóg hal przemysłowych.

Wodoodporność i wodoprzesią-kliwość płyt wykonanych z tego kompozytu daje mechanicznie wytrzymały materiał docieplający fundamenty budynków zapewnia-jąc odprowadzenie wód do drena-żu. Materiał ten jest również odporny na korozję atmosfe-ryczną, biologiczną oraz chemi-czną.

Ten nowy sposób podejścia do recyklingu butelek z PET, nie wymagający dokładnej segrega-cji, ich mycia i suszenia, usuwa-nia etykiet i kleju, jest możliwy do wdrożenia bez znaczących nakła-dów finansowych, i pozwala na masowe zagospodarowanie tych uciążliwych odpadów.

Technologia jest atrakcyjna dla posiadaczy dużej ilości darmo-wych odpadów z PET.


SPOSÓB NA RECYKLING BUTELEK Z PET
W KIERUNKU OTRZYMYWANIA UŻYTECZNYCH, EKOLOGICZNYCH
WYROBÓW TERMOIZOLACYJNYCH I DRENAŻOWYCH DLA BUDOWNICTWA

DRAINAGE PLATE IZOPET-R - A UNIQUE BUILDING MATERIAL FORMED FROM RECYCLED PLASTIC BOTTLES

In cooperation with Kraków University of Technology we implemented innovative recycling method and launched the production of IZOPET-R drainage plates.

Plates are produced as an outcome of plastic bottles recycling. Our product not only contributes to manage the vast amounts of waste but also is a building material which has unique properties.


IZOPET-R can be used to:

- drainage of foundations, basements, gardens, roads, playgrounds, roof gardens;
- thermal insulation of foundations, ground course, highly weighted floors;
- build up stay-in-place formwork systems and at the same time acts as drainage and thermal insulation;
- soil stabilization;
- acoustic insulation.


   


IZOPET-R plate is an innovative solution, that in years 2002 and 2003 was awarded with five gold and silver medals on the World Exhibition of Inventions in Brussel, Gdańsk, Nürnberg, Moscow and Genua.

In 2012 PROMOS LLC was also awarded by Kraków University of Technology as one of the most innovative companies in the Voivodeship of Małopolska for the technology of production IZOPET-R drenage plates.

Polish Technical Approval No AT-15-6729/2005. Polish National Institute of Hygiene - Certificate No HK/B/2177/01/2003.We are working on English version of IZOPET-R's website. For now, you can use the automatic translation by Google Translate tool.
Note that machine translation can be unreliable.CONTACT PERSON:

Elżbieta Przybek - Contracts Sales Director
elzbieta.przybek@promos.com.pl


PROMOS LLC
13A Kocmyrzowska, 31-750 Kraków, Poland
tel. +48 12 683-83-70, fax +48 12 683-83-71
www.promos.com.pl
dodatkowe informacje: PROMOS Sp. z o.o., ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków
tel. (12) 683 83 70, (12) 683 83 98, fax (12) 683 83 71, e-mail: izopet@promos.com.pl